Wie zijn wij?

De stichting Eigen-Wijze-Vrouwen heeft op dit moment 4 leden. Het bestuur heeft tot taak de dagelijkse leiding en organisatie van de stichting uit te voeren. Er is dringend behoefte aan nieuwe mensen in het bestuur en in werkgroepen.

Bestuur:
– Wandena Birdja – voorzitter
– Maltie Punwasi – penningmeester
– Chandra Nandelall – secretaris                                                                                             — Irees Juman – lid

Van bestuursleden verwachten wij betrokkenheid en inzet om een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen c.q. jongeren, waar ook ter wereld. Aangezien het werkveld de komende tijd in Suriname zal liggen is betrokkenheid met dat land van belang. Neem voor meer informatie contact met ons op ewv@eigenwijzevrouwen.nl

Eigen-Wijze-Vrouwen werkt met vrijwilligers die zich in willen zetten voor projecten. Dat kan zijn, door hier in Nederland of ter plaatse bijvoorbeeld in Suriname, projecten te initiëren en organiseren, die aansluiten op de visie en doelstelling van Eigen-Wijze-Vrouwen.