2007-2010

Stichting Eigen Wijze Vrouwen heeft in de afgelopen jaren drie werkbezoeken aan Suriname gebracht. Hieronder een impressie van een aantal projecten.

ETO Elementair Technisch Onderwijs Suriname
Twee bezoeken aan het ETO in Duisberg met het doel de professionaliteit in het technisch onderwijs te ontwikkelen. Tijdens deze bezoeken inventariseerden wij de kwaliteitsverbeterpunten en zorgden voor materiaal om een leslokaal te renoveren.

Schoolmeubilair Suriname
In de zomer van 2009 heeft Maltie Punwasi namens de Stichting Eigen Wijze Vrouwen (EWV) de inklaring en verspreiding van schoolmeubilair bij diverse scholen in Paramaribo begeleid.

Kinderdagverblijf Pinkeltje
Inmiddels zijn we twee keer afgereisd naar Suriname in april 2007 en in november 2008. Onze eerste kennismaking met kinderdagverblijf Pinkeltje was op ons eigen initiatief; we wilden ons graag oriënteren op de achtergronden van de kinderopvang in Suriname. In ons tweede bezoek hebben we met hulp van sponsoring het kinderdagverblijf in de aanschaf van speelgoed kunnen ondersteunen.

Arya Dewaker
Het schoolbestuur van Arya Dewaker heeft gevraagd hun schoolleiders te trainen/coachen. Het  gaat om circa 20 scholen (basis en voortgezet onderwijs) in en rondom Paramaribo. Het thema van de training is “de rol van de manager in het opvoedkundig proces, in relatie met kinderen en hun ouders.”

Huber Stichting
De Huberstichting beheert opvangcentra voor kinderen met een meervoudige handicap. Hier gaat EWV een training voor personeel verzorgen op het gebied van de omgang met kinderen, communicatie en de zorg voor kinderen.

Khargi-Vishnudatt school
De Khargi-Vishnudatt school is een basisschool in Paramaribo. EWV is gevraagd voor de onderbouw, waarvan mevrouw Muriel Amattaram de leiding heeft. Zij hebben met name vragen rond het omgaan met probleemgedrag van kinderen, en vooral de interactie tussen deze kinderen en de leerkracht.

Verkeerspolitie/afdeling voorlichting
Mala, inspecteur bij de politie, heeft de EWV benaderd voor een training voor haar medewerkers.
Haar afdeling leidt o.a. verkeersbrigadiertjes op, en verzorgen ook verkeerslessen op scholen. Daarnaast verzorgen zij ook de voorlichting (zoals de contacten met de pers) van de politie o.a. ingeval van incidenten, ongelukken en dergelijke.