Projecten in samenwerking met Rotary Club Paramaribo Residence

In samenwerking met de Rotary Club Paramaribo Residence zijn er weer workshops en trainingen gegeven door onze vrijwilligers. De locatie en deelnemers voor deze trainingen worden door de RC geregeld. De opbrengsten van deze trainingen en workshop worden aan projecten zoals Stuka Prisiri, Go Glo  in het onderwijs besteed . Workshop Mindmappen:Trudy Boonman en Jacqueline Diepman Op 25 maart 2013 is de workshop Mindmappen van start gegaan. Deze is gevolgd door 28 mensen uit verschillende bedrijven in Paramaribo. Wij troffen mensen uit de verkeringswereld, advocatuur, commerciële dienstverleningen, onderwijs, zorg, technische bedrijven, etc. Mindmappen1_web Tijdens de workshop is kort de theorie en toepassingsmogelijkheden van het Mindmappen als instrument uitgelegd. Daarna zijn de deelnemers zelf aan het werk gegaan met het maken van Mindmaps voor zichzelf. Wij zijn begonnen met een privé mindmap, zoals het organiseren van een feest, of het plannen van een reis. Daarna hebben de deelnemers dit in kleine groepen gedeeld en vragen geformuleerd. Vervolgens zijn de deelnemers een tweede mindmap voor het eigen werk gaan maken. Ook deze is in kleine groepen uitgewisseld. Bij de plenaire terugkoppeling bleek dat iedereen een in de dagelijkse werkpraktijk toepasbare mindmap had gemaakt. De diverse toepassingen van een mindmap, bijvoorbeeld projectplanning, evenementenplanning, mindmap als brainstorm en ordening van ideeen, kwamen daarbij naar voren. Mindmappen2_web De deelnemers vonden de workshop leerrijk en toepasbaar. Daarnaast hebben de mensen nieuwe contacten kunnen leggen en soms zelfs zakelijke afspraken met elkaar kunnen maken. Workshop Intervisie: Trudy Boonman en Jacqueline Diepman Op 26 maart hebben eveneens Trudy Boonman en Jacqueline Diepman de workshop Intervisie gegeven. Er waren 16 deelnemers uit verschillende bedrijven. De meeste deelnemers waren niet bekend met intervisie als instrument om te leren en professionaliseren in teams of met gelijkgestemden. Intervisie_web Na een introductie op het thema hebben we aandacht besteed aan vaardigheden en voorwaarden die nodig zijn voor intervisie. Na uitleg van diverse intervisiemethoden, is geoefend in twee groepen. Er zijn in elke groep twee instrumenten geoefend, namelijk de incidentmethode en de methode ‘leren van successen’. Beide methodes zijn voor de deelnemers toepasbaar in de eigen werkpraktijk. Het resultaat van workshop was dan ook positief. Veel deelnemers gaan het meenemen naar hun werk en overdragen aan collega’s. Het was een intensieve, maar inspirerende workshop voor de deelnemers en de trainers.

Workshop “ontwikkeling van een kind van 0-4 jaar: Monique te Paske en Jet ten Thije Op maandag 26 maart 2013 is de workshop “ontwikkeling van een kind van 0-4 jaar” gegeven. In het Kyroscentrum aan de verlengde Keizerstraat zijn 22 ouders bijeen gekomen. Tijdens de kennismaking hebben ouders heel openhartig gesproken over de problemen die ze tegenkomen in de omgang/opvoeding van hun kind(eren). Opvoeden 0-4 jaar_web Na de theorie over de ontwikkeling van het kind en de kracht van positief opvoeden, zijn we in 2 subgroepen uiteen gegaan. Ouders hebben onderling ervaringen en adviezen met elkaar uitgewisseld en van elkaar kunnen leren. Ook wij hebben veel geleerd over de omgang met kinderen in de Surinaamse cultuur. Er is gebleken dat er een grote behoefte is aan  opvoedingsondersteuning, alternatieven van handelen, zonder dat dit geproblematiseerd wordt. De Rotary en het Kyros Centrum gaan met elkaar in gesprek om te kijken hoe ze verder kunnen met de behoefte aan opvoedingsondersteuning.