Mind Console Centre: Training Nabestaandenzorg Suicide

Trainers: Ilja Geensen-Degenaar en Esther Pross.

MC_web

Op 25,26,28 en 30 maart hebben ruim 30 enthousiaste cursisten deelgenomen aan de training Nabestaandenzorg Suïcide in het Mind Console Centrum te Paramaribo. De cursisten bestonden uit diverse disciplines: zoals artsen, geestelijken, docenten, verpleegkundigen, juristen en vrijwilligers. Op verzoek van Dr. Widya Punwasi, initiatiefnemer van het Mind Console centrum, is de training speciaal voor deze groep opgezet. Met als doel vrijwilligers de kennis bij te brengen die nodig is om met nabestaande van suïcide in gesprek te gaan en zo een bijdrage te kunnen leveren aan het terug dringen van de hoogte van het suïcidecijfer in Paramaribo.

MCC4_webZo is er ingegaan op de theoretische achtergronden bij rouw en suïcide en is er actief geoefend met technieken om met nabestaande in gesprek gegaan. De derde dag is voor een grootdeel besteed aan implementeren van de aangereikte stof binnen de werkwijze en visie van Mind Console waardoor de gehele training interactief was. Het was erg mooi om te zien dat de cursisten geïnspireerd raakten en zich meer toegerust voelden om binnen Mind Console aan de slag te gaan. Om de training af te sluiten is er op informele wijze een samen zijn georganiseerd bij Overbridge. Aan de hand van door de cursisten ingebrachte casussen is er van gedachten gewisseld hoe de theorie en de praktijk bij elkaar te brengen. Daarnaast was er ruimte om samen te mediteren. De trainers hebben de training als bijzonder inspirerend en verrijkend ervaren. Voor meer informatie kunt u kijken op: http://stgswarnapath.com MCC3_web