Kinderdagverblijf Pinkeltje

In 2008 heeft de Stichting Eigen-Wijze-Vrouwen van Rotary Interland Commissie Nederland Suriname, een donatie van €1000,= ontvangen. Dit bedrag is bestemd voor het kinderdagverblijf Pinkeltje, te Paramaribo en is bedoeld als bijdrage voor speelgoed en voedingsgeld als stimulans voor Pinkeltje. Pinkeltje2_web Tijdens ons bezoek in 2008 aan Suriname, hebben we samen met Jasintha Korendijk, directeur van Pinkeltje, inkopen voor duurzaam speelgoed gedaan. Hiermee is het doel van support geven in de vorm van ondersteuning in materiële middelen bereikt. In directe zin hebben de kinderen daadwerkelijk meer (leerzaam en duurzaam) speelgoed. Dit heeft als “ bij-effect” dat de tevredenheid van ouders toeneemt en mogelijke uitbreiding in kinderaantal zal toenemen. De wens van Jasintha Korendijk is nog steeds om een eigen stuk grond te kopen waarop naar haar wensen een kinderdagverblijf gebouwd kan worden. Om hiervan en concreet beeld te krijgen hebben we Jasintha in contact gebracht met de Nationale Vrouwen Organisatie. Zij kunnen met haar kijken of dit haalbaar is. Tot slot zijn twee kinderdagverblijven uit Nederland enthousiast gemaakt om voor het komend jaar 2009 (Pipeloi uit Wageningen) en voor langere tijd (De Wingerd uit Breukelen) ervaringen, deskundigheden etc. te delen. Hiermee is een belangrijk doel van ons (EWV) geslaagd: verbinding leggen waardoor uitwisseling mogelijk wordt! Pinkeltje_web