Khargi-Vishnudath School

Khargi-Vishnudatt school. Werkbezoek november 2007 KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERADe Khargi-Vishnudatt school is een basisschool in Paramaribo. De leidster van de onderbouw, mevrouw Muriël Amattaram heeft ons gevraagd om bij haar op de afdeling de docenten te helpen bij het omgaan met probleemkinderen. De docenten vinden het moeilijk deze kinderen optimaal te begeleiden en les te geven. Ter voorbereiding bezoeken 2 leden van Eigen-Wijze-Vrouwen de diverse klassen om kinderen en leerkrachten te observeren. We verzorgen op basis daarvan een trainingsavond met de betrokken leerkrachten en Muriël, in de vorm van intervisie. We gaan aan de hand van de eigen casuïstiek met en van elkaar leren. Duidelijk is dat we niet gaan vertellen “hoe het moet”. We gaan interactief leren en kijken naar de mogelijkheden binnen hun (beperkte) context. Daarnaast betrekken we de bredere context erbij; bv. hoe ga je om met ouders, wat kunnen zij doen. Het wordt een leerrijke, interactieve en humorvolle bijeenkomst. Conclusies die getrokken worden zijn:

  • -invoeren van een leerlingbespreking/intervisie met enige regelmaat is wenselijk
  • -duidelijke regel aangaande het gebruik van softdrinks en snoep, dat heeft ook gevolgen voor de verkoop op school
  • -consequent zijn bij de inschrijving van kinderen, dwz kinderen mee laten komen naar de inschrijving en anders geen inschrijving
  • -eventueel een soort test afnemen bij de inschrijving door de kinderen vragen te stellen en werkjes te laten doen. Dit om al bij aanvang de ontwikkeling van het kind vast te kunnen leggen
  • -Aparte werkjes voor leerlingen die snel klaar zijn of leerlingen die nog niet alles aan kunnen
  • -Kleuterhoek in de mediatheek gebruiken met de daarbij beschikbare begeleiding.

Als follow up bieden we aan dat ze ons met vragen kunnen mailen en dat we waar mogelijk materiaal per e-mail zullen sturen. We zijn zeer tevreden over deze training, omdat de leerkrachten een groot deel van de oplossingen zelf formuleren en heel gedreven zijn in het willen verbeteren van het omgaan met kinderen. Uit de evaluatie blijkt dat iedereen tevreden is. KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA