Elementair Technisch Onderwijs

Elementair Technisch Onderwijs Verslag werkbezoeken en activiteiten bij Elementair Technisch Onderwijs Duisburg (ETO) Mei 2007 – Inventarisatiebezoek

   

In mei 2007 bezoeken wij deze school op een verzoek van een relatie van de school om met de directie te praten over ondersteuningsbehoeften. Uit het gesprek blijkt dat er behoefte aan ondersteuning is op een aantal terreinen: Gebouw_ETO_web –          Meer nadruk op kwaliteit.  Men is van mening dat ambachtslui in Suriname onvoldoende gevormd worden. Ze zijn vaak gericht op snel resultaat en houden zich te weinig bezig met kwaliteit en duurzame relaties (teveel korte termijn denken). De school wordt geleid door een directeur met liefde voor het vakmanschap. Hij wil de jongens liefde voor het vak bijbrengen. Het leveren van kwaliteit betaalt zich terug, is de achterliggende gedachte. –          Niveau leerlingen. Leerlingen van het ETO hebben vaak alleen basisonderwijs gehad, en zijn al 15 jaar. Het niveau van de leerlingen verschilt. Intelligentie is geen factor voor toelating of waarom ze hier zitten. Er zijn ook analfabete leerlingen. Als ze op school komen, spreken ze nauwelijks Nederlands. –          Materiaal tekort. Er is vooral behoefte aan gereedschappen; zeer regelmatig staan leerlingen, die wel gemotiveerd zijn, met de armen over elkaar bij gebrek aan materiaal en gereedschap. Wij krijgen een lijst met benodigde gereedschappen en materialen mee. Het schoolgebouw ziet er goed uit. De school heeft zich afgelopen jaren ontwikkeld tot een school die gewild is.  Werkbank voor de leerlingenwerkbank leerlingen_ETO_web November 2008 – Impuls in professionaliteit is wenselijk Tijdens ons bezoek gaan we ook weer bij ETO langs. De schoolleiding ontvangt ons hartelijk en we raken in gesprek over de gewenste verbeteringen voor het onderwijs. De schoolleiding wil graag een impuls geven aan het versterken van de professionaliteit van de leerkrachten. –          Professionalisering leerkrachten. We besluiten om een aantal lessen te bezoeken om zelf te ervaren waar de verbeterpunten liggen. Gesprekken met de betreffende docenten leveren veel aanknopingspunten. Er blijkt behoefte te zijn aan meer afwisseling in de lessen. De leerkrachten hebben behoeften aan vaardigheden en materiaal om in de lessen beter aan te sluiten op de verschillen tussen de leerlingen. We spreken af dat we hier een aanvraag van maken voor een twinningsproject. Helaas is de aanvraag afgewezen. Het plan om de docenten te ondersteunen in deze ontwikkeling blijft bestaan. Wij zullen in november 2009 met de schoolleiding kijken of we hier op kleinere schaal mee aan de slag kunnen. –          Renovatie van een leslokaal! Gelukkig hadden we in november 2008 ook goed nieuws voor de school. De Rotary in Maarssen heeft namelijk 1000 euro beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de verlichting en elektriciteitsvoorzieningen in één van de praktijklokalen. In dit lokaal zijn lichtbakken aangebracht en zijn technische meetinstallaties aangesloten. De schoolleiding is zeer tevreden met deze vernieuwing en bedankt de Rotary hartelijk voor haar bijdrage hieraan. Immers een goed lokaal met goede voorzieningen is een voorwaarde voor gemotiveerde leerkrachten en leerlingen.