Doel en Werkwijze

Doel Eigen-Wijze-Vrouwen heeft ten doel het organiseren en uitvoeren van projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Eigen-Wijze-Vrouwen tracht haar doel te verwezenlijken door het opbouwen van netwerken en verbinden van mensen en organisaties. Daarnaast organiseert zij projecten om materiaal te verzamelen voor bijvoorbeeld scholen en andere instellingen die aangeven daar behoefte aan te hebben. Op verzoek van instellingen kan Eigen-Wijze-Vrouwen lopende projecten inhoudelijk ondersteunen en trainingen verzorgen. Zie voor meer informatie het beleidsplan en de projecten. Werkwijze De stichting werkt zoveel mogelijk op locatie, legt daar de contacten en vormt netwerken. Ze inventariseert de vragen en behoeften en indien mogelijk wordt ter plaatse een programma ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd.  Er wordt gewerkt op basis van gelijkwaardigheid en vanuit eigen kennis en kunde.