2015

In februari 2015 is de Stichting Eigen Wijze Vrouwen weer naar Suriname geweest voor een project in samenwerking met Stichting Swarnapath. In het kader van een Twinningsproject van UTSN zijn er trainingen in Suïcide preventie en Nabestaandenzorg Suïcide uitgevoerd. Dit project is een vervolg op de training die Stichting EWV in 2013 heeft verzorgd. De training is gegeven aan de vrijwilligers van het Mind Console Centre en gezondheidswerkers van de Medische Zending. De eerste training is gegeven aan vrijwilligers van het Mind Console Centre in Paramaribo. Het programma bestond uit een basis training, een verdiepingsmodule en een train de trainers training. De trainingen voor de medische Zending zijn in het binnenland van Suriname gegeven, in het prachtige plaatsje Menimi. De basistraining voor vrijwilligers van de Medische Zending is gegeven door vrijwilligers van stichting EWV en de gatekeeperstraining is gegeven door vrijwilligers van Stichting Swarnapath.